Bezpieczeństwo narodowe w XXI wieku z punktu widzenia młodzieży

Kwiecień 4, 2008

3 kwietnia 2008 r. miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo Narodowe w XXI wieku z punktu widzenia młodzieży, organizowana przez KN Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Nie mogło zabraknąć na niej delegacji KN Politologów UŁ, którą reprezentowali: Maciej Pawłowski oraz Bernadeta Kobierska (przyjaciółka Koła). Impreza przyciągnęła do Warszawy przedstawicieli kół naukowych z wielu ośrodków dydaktycznych rozsianych po całym kraju. Delegacje przybyły z Gdyni, Szczecina, Lublina oraz Warszawy. Konferencję uświetnili swoją osobą także wykładowcy AON, niektórzy nawet w randze pułkowników.

Myślą przewodnią konferencji była wymiana poglądów odnośnie różnego rodzaju spojrzeń w kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku oraz podkreślenie współczesnych wyzwań dla niego. Poruszano problemy związane z separatyzmami, terroryzmem a także rozwoju amerykańskiego systemu obrony narodowej w Polsce.

W jednym z trzech paneli Maciej Pawłowski przedstawił swój referat pt. „Wpływ działań wojennych oraz aktów terrorystycznych na środowisko naturalne w dobie cywilizacji informatycznej”, który znalazł się również w publikacji pokonferencyjnej.

Koło Naukowe Politologów UŁ chciało podziękować organizatorom za zaproszenie na konferencję oraz możliwość wymiany poglądów zarówno ze studentami jak i przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej.

Reklamy

I Konferencji Politologicznych Kół Naukowych „Politeja”

Marzec 30, 2008

27 marca 2008r. udaliśmy się w sile pięciu osób do Krakowa, by wziąć udział w I Konferencji Politologicznej Kół Naukowych „Politeja”. Pełni optymizmu pojechaliśmy w składzie: Joanna Dziuba, Szymon Malinowski, Maciej Pawłowski, Bartosz Wiśniewski i Jakub Woźniak. Nie zabrakło również gości z niemal wszystkich ważniejszych ośrodków uniwersyteckich z całej Polski. W konferencji brali udział przedstawiciele z Gdańska, Katowic, Lublina, Opola, Poznania, Katowic i Warszawy. Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli organizatorów, członków Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagielońskiego.

Celem spotkania było uczynienie pierwszego kroku w celu stworzenia międzyuczelnianej platformy współpracy i wymiany informacji między młodymi badaczami. Nie dziwi więc fakt, iż rozpiętość tematyczna prezentacji była bardzo szeroka. Dotyczyły one bowiem takich zagadnień jak bezpieczeństwo międzynarodowe (bardzo interesujące przemówienie Sławomira Sztejmieca z Lublina) jak i pojęcia świadomości politycznej młodzieży (przemówienie Elzbiety Sadowskiej z Krakowa).W imieniu KNP UŁ głos zabrali Joanna Dziuba i Jakub Woźniak. Tematami ich wystąpień były kolejno: „Synergia czarnomorska – perspektywy efektywnej współpracy” oraz „Lobbing po Polsku”.

Koło Naukowe Politologów UŁ chciałoby podziękować organizatorom za zaproszenie. Spotkanie było owocne i mamy nadzieję, że w przyszłym roku też będziemy mięli okazję się spotkać, tym razem na części drugiej. Chcielibyśmy również pogratulować organizatorom, dzięki którym niczego nam nie zabrakło, mieliśmy również okazję podziwiać Audytorium Maximum – centrum konferencyjne Uniwersytetu Jagielońskiego. Efektem konferencji ma być publikacja, która zgodnie z planami organizatorów ukaże się w maju.

Bartosz Wiśniewski


Polsko-rosyjska szkoła politologów

Luty 14, 2008

„Państwo. Polityka. Społeczeństwo” – pod takim tytułem w dniach 6-10 września odbyła się w Tule pierwsza część Polsko – Rosyjskiej Szkoły Politologów, będącej wspólnym projektem Katedry Systemów Politycznych WSMIP Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Humanistycznego Tulskiego Państwowego Uniwersytetu i Wydziału Filozoficznego Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie. W ramach konferencji zorganizowano następujące panele: „Doświadczenia postkomunistycznej transformacji Polski i Rosji”, „Państwo i społeczeństwo obywatelskie: problemy współpracy” i „Procesy wyborcze w Polsce i Rosji’, w ramach których studenci i pracownicy naukowi mieli możliwość wysłuchania wykładów prof. Stępień – Kuczyńskiej, prof. Bataniny z Uniwersytetu w Tule, prof. Kowalienko i prof. Wasilienko z Uniwersytetu w Moskwie oraz referatów uczestników Szkoły Politologicznej. Jednym z efektów czterodniowych obrad jest także wydanie publikacji pokonferencyjnej przez Tulski Państwowy Uniwersytet.

Dzięki uprzejmości gospodarzy, delegacja polska w składzie prof. Alicja Stępień – Kuczyńska, dr Katarzyna Dospiał – Borysiak, dr Michał Słowikowski, mgr Urszula Krzemińska, mgr Marek Sempach oraz studenci nauk politycznych – Artur Kacprzak i Joanna Dziuba, miała także możliwość zwiedzić niezwykłe miejsca Tuły – Jasną Polanę, Muzeum Samowarów, Muzeum Broni i Kreml.
Druga część Polsko – Rosyjskiej Szkoły Politologicznej odbyła się na Wydziale Filozoficznym Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie. W jej ramach przeprowadzono debatę w ramach okrągłego stołu pt. „Państwo, obywatelstwo, społeczeństwo w XXI wieku”, zaś zaprezentowane wystąpienia uczestników zostaną opublikowane w czasopiśmie Vestnik, wydawanym przez Wydział Filozoficzny.

Polsko – Rosyjska Szkoła Politologiczna jest jednym z efektów owocnej współpracy wyżej wymienionych uniwersytetów. Planowane są kolejne konferencje – w Nowosybirsku i Łodzi.

Joanna Dziuba