Polityka regionalna mocarstw

Listopad 6, 2009

Katedra Systemów Politycznych UŁ

oraz

Koło Naukowe Politologów UŁ

Zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt.

Regionalna polityka mocarstw

Która odbędzie się

16 grudnia 2009

Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

90-127 Łódź, ul. Składowa 43

Sala Konferencyjna 12 (ISP)

Program:

Rejestracja uczestników 09.00 – 09.45

1. Panel otwierający 10.00 – 11.15

Otwarcie obrad: Dr Małgorzata Rączkiewicz

Prowadzenie: Maciej Pawłowski

Dr Ryszard Machnikowski (Uniwersytet Łódzki) – Regionalna Polityka Mocarstw – uwagi wstępne

Dr Jacek Reginia – Zacharski (Uniwersytet Łódzki) – Brytyjska Strategia Bezpieczeństwa Narodowego – Zjednoczone Królestwo
we współczesnym świecie

Mgr Robert Czulda (Uniwersytet Łódzki) – Miejsce Europy w polityce wojskowej Stanów Zjednoczonych

11.15 – 11.30 Przerwa na kawę

2. Panel Transatlantycki 11.30 – 13.15

Prowadzenie: Joanna Dziuba

Mgr Maciej Peter Wirski (Uniwersytet Łódzki) – Wpływ korporacji transnarodowych
na kształtowanie regionalnej oraz globalnej polityki we współczesnym systemie międzynarodowym

Mgr Łukasz Scheffs (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Interwencja
w Iraku a uregulowania prawno – międzynarodowe – nowa polityka Stanów Zjednoczonych

Paweł Fleischer (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Rola programów wsparcia bezpieczeństwa rządu Stanów Zjednoczonych
w kształtowaniu polityki regionalnej

Bartosz Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki) – Misja Althea jako przykład współpracy UE
i USA

Karolina Korczyk (Uniwersytet Łódzki) – Umacnianie dominującej pozycji Unii Europejskiej w regionie na przykładzie polityki prowadzonej wobec wybranych państw rozszerzenia 2004

Marcin Włodarczyk (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) – NATO
w obliczu wieku emerytalnego. Śmierć naturalna czy druga młodość?

13.15 – 13.45 Przerwa na obiad

3. Panel Rosyjski 13.45 – 15.15

Prowadzenie: Jakub Woźniak

Mgr Anna Głąb (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – Razem czy osobno? Zderzenie polityki interregionalnej i intraregionalnej
w Federacji Rosyjskiej

Mgr Olga Nadskakuła (Uniwersytet Łódzki) – Rosyjskie interesy narodowe – na podstawie dokumentów strategicznych Federacji Rosyjskiej

Mgr Sławomir Buski (Uniwersytet Łódzki) – Konflikty etnopolityczne jako instrument polityki mocarstwowej, na przykładzie polityki rosyjskiej na Południowym Kaukazie

Mgr Mariusz Ruszel (Uniwersytet Łódzki) – Dyplomacja energetyczna instrumentem polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej

Łukasz Święcicki (Akademia Podlaska) – Dążenie Federacji Rosyjskiej do przywrócenia mocarstwowej pozycji w Europie Wschodniej

15.15 – 15.30 Przerwa na kawę

4. Panel Azjatycki 15.30 – 16.45

Prowadzenie: Malwina Bułkowska, Marta Rodziewicz

Mgr Łukasz Błoch (Uniwersytet Łódzki) – Afryka jako zaplecze surowcowe Chin. Kwestia ropy naftowej

Maciej Strzelczyk (Uniwersytet Łódzki) – Polityka regionalna Chińskiej Republiki Ludowej

Tomasz Okraska (Uniwersytet Śląski) – Indie w globalnym
i regionalnym kompleksie bezpieczeństwa w XXI wieku

16.45 Zakończenie konferencji

Reklamy

Globalne wyzwania dla międzynarodowej polityki w XXI wieku

Marzec 4, 2009

Katedra Systemów Politycznych UŁ

oraz

Koło Naukowe Politologów UŁ

Zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.


Globalne wyzwania dla międzynarodowej polityki w XXI wieku


Która odbędzie się

13 maja 2009

Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

90-127 Łódź, ul. Składowa 43


Życie w globalizującym się świecie sprawia, iż społeczność międzynarodowa musi stawać, przed coraz bardziej złożonymi, wyzwaniami. Specyfika współczesności odgórnie nakazuje nieustanne weryfikowanie i konfrontowanie polityki międzynarodowej z rzeczywistością. Nowe problemy i zagrożenia nie dotyczą wyłącznie aktorów państwowych. Ich zasięg obejmuje całe społeczności, organizacje międzynarodowe oraz jednostki.

Cel i główne założenia konferencji:

Celem konferencji jest zaprezentowanie różnych punktów widzenia na globalne problemy i wyzwania współczesnego świata. Organizatorzy pragną podjąć próbę systematyzacji i konkretyzacji zagrożeń i wyzwań, jakie niosą ze sobą procesy globalizacyjne. W trakcie konferencji poruszona zostanie tematyka z zakresu:

· Międzynarodowego terroryzmu

· Współczesnych konfliktów zbrojnych

· Przestępczości zorganizowanej

· Proliferacji broni masowego rażenia

· Służb specjalnych

· Demokracji i praw obywatelskich

· Energetyki

· Służby zdrowia oraz demografii

· Ochrony środowiska naturalnego

· Wyzwań dla polityki najważniejszych graczy międzynarodowych

Zgłoszenie

Osoby chcące wziąć udział w konferencji powinny przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie Koła Naukowego Politologów UŁ.

Wystąpienie

Od Uczestników konferencji oczekuje się merytorycznego wystąpienia, które nie będzie dłuższe niż 15 minut oraz prezentacji multimedialnej.

Terminarz:

· Do 15 kwietnia 2009 należy przesłać formularz zgłoszeniowy oraz krótki abstrakt swojego wystąpienia

· Do 22 kwietnia 2009 organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu zgłoszenia

· 13 maja 2009 – Konferencja

Organizatorzy nie zapewniają dofinansowania przejazdu, ani noclegu – nie przewidujemy także opłaty konferencyjnej. Organizatorzy mogą pomóc w zakresie szukania noclegów przez uczestników.

Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej w roku akademickim 2009/2010. Publikacja będzie spełniać wszystkie wymogi pracy naukowej (numer ISBN oraz recenzja).

Formularz zgłoszeniowy


Problemy obszaru postsowieckiego na przełomie XX i XXI wieku (Ogólnopolska konferencja naukowa)

Grudzień 9, 2008

Obszar postsowiecki targany rożnego rodzaju problemami i zagrożeniami jest szerokim stanowi szerokie pole do dyskusji akademickich i naukowych. Organizatorzy, w trakcie trwania konferencji, chcieliby poruszyć problemy natury ekonomicznej, politycznej, etnicznej, militarnej i religijnej dawnego obszaru Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Koło Naukowe Politologów wraz z Katedrą Systemów Politycznych chciałoby zaprosić wszystkich serdecznie na konferencję naukową pt. Problemy obszaru postsowieckiego na przełomie XX i XXI wieku. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia w Sali Rady Wydziału (Instytut Politologii)

Program wydarzenia:

Panel VIP 9:00 – 10:15 – Przewodnicząca obrad: dr Małgorzata Rączkiewicz

dr Michał Słowikowski (Uniwersytet Łódzki) – Hybrydy autorytarno-demokratyczne na obszarze postradzieckim

dr Jacek Reginia-Zacharski (Uniwersytet Łódzki) – Rosyjskie koncepcje bezpieczeństwa dla Europy Środkowo-Wschodniej

Panel I 10:30-11:45 – Prowadząca panel: Malwina Bułkowska

  1. mgr Olga Nadskakuła (Uniwersytet Łódzki) – Swoi czy obcy- Rosja wobec krajów byłego ZSRR
  2. Julia Gliwińska – Kotynia (Uniwersytet Łódzki) – Problem Morza Aralskiego jako spuścizna po ZSRR
  3. mgr Anna Głąb (Szkoła Główna Handlowa) – Kolos na glinianych nogach czy opoka nowego systemu finansowego? – gospodarka rosyjska w obliczu kryzysu
  4. Paweł Góralski (Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu) – Handel zagraniczny Federacji Rosyjskiej 1995-2007

Panel II 12:00-13:30 – Prowadzący panel: Maciej Pawłowski

1. mgr Przemysław Ozierski (Uniwersytet Warszawski) – „Reglamentowana wojna” – konflikt gruzinsko-rosyjski jako politycznie ograniczona operacja zbrojna

2. Paweł Fleisher (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Gruzja – analiza strategiczna konfliktu

3. mgr Piotr Bajor (Uniwersytet Jagielloński) – Sytuacja geopolityczna w basenie czarnomorskim po wojnie w Gruzji (wzajemne relacje Rosja, Gruzja, Ukraina)

4. Joanna Dziuba(Uniwersytet Łódzki/Uniwersytetu im.  Czawczawadze) – Gruzińska opozycja a perspektywy zmiany elity rzadzacej

5. mgr Tomasz Wejman (Uniwersytet Warszawski) – Bezpieczeństwo narodowe Republiki Armenii na tle niestabilnej sytuacji na Zakaukaziu

13:30-14:15- przerwa w obradach

Panel III 14:15-15:15 – Prowadzący panel: Łukasz Bednarek

  1. mgr Igor Tsvirkun (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Społeczeństwo informacyjne na Ukrainie: problem rozwoju strategicznego
  2. Jakub Woźniak (Uniwersytet Łódzki) – Sytuacja polityczna na Ukrainie po „pomarańczowej rewolucji”
  3. Przemysław Wereszko (Uniwersytet Łódzki) – Status języka rosyjskiego na Ukrainie po rozpadzie Związku Radzieckiego

Panel IV 15:30 – 17:00 – Prowadząca panel: Agnieszka Berger

  1. mgr Agata Włodarska (Uniwersytet Łódzki) – Litwa, Łotwa, Estonia – droga do niepodległości
  2. Ewa Litke (Uniwersytet Łódzki)Polityka neutralności Finlandii po II wojnie światowej w kontekście stosunków z ZSRR
  3. Szymon Malinowski (Uniwersytet Łódzki) – Mongolia – w uścisku Rosji i Chin

Postsowiecka rosja


Konflikty i spory międzynarodowe. Uwarunkowania i konsekwencje społeczno – polityczne.

Październik 16, 2008

Witam serdecznie po wakacyjnej przerwie.

Koło Naukowe Politologów, ma zaszczyt zaprosić wszystkich studentów WSMiP UŁ, i nie tylko, na sesję naukową organizowaną przez Katedrę Historii Stosunków Międzynarodowych, Katedrę Systemów Politycznych oraz KNP UŁ. Tematem spotkania będą wojny, konflikty zbrojne oraz spory międzynarodowe i wewnętrzne XX wieku. Zaprezentowane zostanie również nowatorskie spojrzenie na problemy zagrożeń asymetrycznych oraz procesów globalizacyjnych rządzących naszą rzeczywistością.

W imieniu organizatorów, chciałbym wszystkich zaprosić serdecznie na 21 października (wtorek) 2008 do Sali Rady Wydziału WSMiP od godziny 9:30.

Program konferencji:

sesja I. godz. 9:30 – 11:00

konflikty o charakterze politycznym i wojskowym

prowdzący: dr małgorzata rączkiewicz

1. Woda, jako czynnik konfliktogenny na przykładzie konfliktu izraelsko – palestyńskiego – Maciej Pawłowski, Uniwersytet Łódzki

2. Wpływ dyplomacji watykańskiej na pokojowe rozwiązanie konfliktu pomiędzy Chile a Argentyną w 1978 r. – Joanna Olechnowicz, Uniwersytet Łódzki

3. Czechosłowacja, Francja i USA, a państwo Izrael w latach 1947 – 1974 – Piotr Solecki, Uniwersytet Łódzki

4. Korea: konflikt czy współpraca – mgr Andrzej Bober, Uniwersytet Łódzki

5. Druga wojna kongijska 1998 2003mgr Łukasz Błoch

6. Strategie przeciwdziałania zagrożeniom asymetrycznym – mgr Marcin Wijatkowski, Uniwersytet Łódzki

sesja I. godz. 11:15 – 12:30

konflikty o charakterze politycznym i wojskowym

prowdzący: maciej pawłowski

1. Argentyna lat siedemdziesiątych – wewnętrzne uwarunkowania konfliktu – mgr Anna Górska, Uniwersytet Łódzki

2. Konflikty żywnościowe w krajach postkolonialnych – mgr Wioletta Bernacka, Uniwersytet Łódzki

3. Problemy mniejszości rosyjskojęzycznej w Estonii – mgr Agata Włodarska, Uniwersytet Łódzki

4. Teoretyczne aspekty pogranicza sportu i polityki – mgr Michał Kobierecki, Uniwersytet Łódzki

5. Kosowo: sytuacja społeczno – polityczna – mgr Magdalena Rekść, Uniwersytet Łódzki

6. Prywatyzacja wojskowości w świetle globalnych zagrożeń asymetrycznych – Maciej Peter – Wirski

Podsumowanie obrad: dr Małgorzata Rączkiewicz

Maciej Pawłowski


Bezpieczeństwo narodowe w XXI wieku z punktu widzenia młodzieży

Kwiecień 4, 2008

3 kwietnia 2008 r. miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo Narodowe w XXI wieku z punktu widzenia młodzieży, organizowana przez KN Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Nie mogło zabraknąć na niej delegacji KN Politologów UŁ, którą reprezentowali: Maciej Pawłowski oraz Bernadeta Kobierska (przyjaciółka Koła). Impreza przyciągnęła do Warszawy przedstawicieli kół naukowych z wielu ośrodków dydaktycznych rozsianych po całym kraju. Delegacje przybyły z Gdyni, Szczecina, Lublina oraz Warszawy. Konferencję uświetnili swoją osobą także wykładowcy AON, niektórzy nawet w randze pułkowników.

Myślą przewodnią konferencji była wymiana poglądów odnośnie różnego rodzaju spojrzeń w kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku oraz podkreślenie współczesnych wyzwań dla niego. Poruszano problemy związane z separatyzmami, terroryzmem a także rozwoju amerykańskiego systemu obrony narodowej w Polsce.

W jednym z trzech paneli Maciej Pawłowski przedstawił swój referat pt. „Wpływ działań wojennych oraz aktów terrorystycznych na środowisko naturalne w dobie cywilizacji informatycznej”, który znalazł się również w publikacji pokonferencyjnej.

Koło Naukowe Politologów UŁ chciało podziękować organizatorom za zaproszenie na konferencję oraz możliwość wymiany poglądów zarówno ze studentami jak i przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej.


I Konferencji Politologicznych Kół Naukowych „Politeja”

Marzec 30, 2008

27 marca 2008r. udaliśmy się w sile pięciu osób do Krakowa, by wziąć udział w I Konferencji Politologicznej Kół Naukowych „Politeja”. Pełni optymizmu pojechaliśmy w składzie: Joanna Dziuba, Szymon Malinowski, Maciej Pawłowski, Bartosz Wiśniewski i Jakub Woźniak. Nie zabrakło również gości z niemal wszystkich ważniejszych ośrodków uniwersyteckich z całej Polski. W konferencji brali udział przedstawiciele z Gdańska, Katowic, Lublina, Opola, Poznania, Katowic i Warszawy. Oczywiście nie zabrakło przedstawicieli organizatorów, członków Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagielońskiego.

Celem spotkania było uczynienie pierwszego kroku w celu stworzenia międzyuczelnianej platformy współpracy i wymiany informacji między młodymi badaczami. Nie dziwi więc fakt, iż rozpiętość tematyczna prezentacji była bardzo szeroka. Dotyczyły one bowiem takich zagadnień jak bezpieczeństwo międzynarodowe (bardzo interesujące przemówienie Sławomira Sztejmieca z Lublina) jak i pojęcia świadomości politycznej młodzieży (przemówienie Elzbiety Sadowskiej z Krakowa).W imieniu KNP UŁ głos zabrali Joanna Dziuba i Jakub Woźniak. Tematami ich wystąpień były kolejno: „Synergia czarnomorska – perspektywy efektywnej współpracy” oraz „Lobbing po Polsku”.

Koło Naukowe Politologów UŁ chciałoby podziękować organizatorom za zaproszenie. Spotkanie było owocne i mamy nadzieję, że w przyszłym roku też będziemy mięli okazję się spotkać, tym razem na części drugiej. Chcielibyśmy również pogratulować organizatorom, dzięki którym niczego nam nie zabrakło, mieliśmy również okazję podziwiać Audytorium Maximum – centrum konferencyjne Uniwersytetu Jagielońskiego. Efektem konferencji ma być publikacja, która zgodnie z planami organizatorów ukaże się w maju.

Bartosz Wiśniewski


Publikacja: Rosja na progu XXI wieku

Luty 29, 2008

Długo oczekiwana publikacja, składająca się z wystąpień przedstawionych na grudniowej konferencji pt. Przyszłość powyborcza Rosji, ujrzała światło dzienne. Zainteresowanych kierujemy do Zarządu KNP, a także do biblioteki Katedry Systemów Politycznych.

Wkrótce więcej szczegółów.

Okładka - front