Nowa strona KNP

Marzec 12, 2011

Zapraszamy na naszą nową stronę : http://politolodzy.uni.lodz.pl

Reklamy

Studencki Nobel 2010

Kwiecień 29, 2010

Pragniemy poinformować, iż Joanna Dziuba została laureatką województwa łódzkiego w konkursie Studencki Nobel 2010. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

Koledzy z KNP


IV edycja Akademii Politologicznej Politeja.pl

Styczeń 30, 2010

W dniach 11-12 marca 2010 r. odbędzie się w Toruniu IV edycja Akademii Politologicznej Politeja.pl – cyklu wykładów, warsztatów
i dyskusji, odbywających się w kolejnych ośrodkach politologicznych całej Polski. Temat toruńskiego spotkania to „Polityka bez ideologii?”.  Organizatorami Akademii są Studenckie Koło Myśli Politycznej UMK oraz portal politologiczny Politeja.pl.

Zachęcamy wszystkich studentów i doktorantów do udziału w tym wydarzeniu. Więcej informacji znajdziecie pod adresem:
http://www.politeja.pl/akademia/


„Dwa lata rządu Donalda Tuska”

Grudzień 5, 2009

Zapraszamy wszystkich studentów na debatę podsumowującą 2 lata rządu Donalda Tuska, która odbędzie się 8 grudnia (wtorek)
o godzinie 16.40 w sali 108.

Debatę poprowadzi dr Michał Słowikowski.

W debacie wezmą udział członkowie Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, Forum Młodych PiS oraz Federacji Młodych Socjaldemokratów.


Polityka regionalna mocarstw

Listopad 6, 2009

Katedra Systemów Politycznych UŁ

oraz

Koło Naukowe Politologów UŁ

Zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt.

Regionalna polityka mocarstw

Która odbędzie się

16 grudnia 2009

Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

90-127 Łódź, ul. Składowa 43

Sala Konferencyjna 12 (ISP)

Program:

Rejestracja uczestników 09.00 – 09.45

1. Panel otwierający 10.00 – 11.15

Otwarcie obrad: Dr Małgorzata Rączkiewicz

Prowadzenie: Maciej Pawłowski

Dr Ryszard Machnikowski (Uniwersytet Łódzki) – Regionalna Polityka Mocarstw – uwagi wstępne

Dr Jacek Reginia – Zacharski (Uniwersytet Łódzki) – Brytyjska Strategia Bezpieczeństwa Narodowego – Zjednoczone Królestwo
we współczesnym świecie

Mgr Robert Czulda (Uniwersytet Łódzki) – Miejsce Europy w polityce wojskowej Stanów Zjednoczonych

11.15 – 11.30 Przerwa na kawę

2. Panel Transatlantycki 11.30 – 13.15

Prowadzenie: Joanna Dziuba

Mgr Maciej Peter Wirski (Uniwersytet Łódzki) – Wpływ korporacji transnarodowych
na kształtowanie regionalnej oraz globalnej polityki we współczesnym systemie międzynarodowym

Mgr Łukasz Scheffs (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Interwencja
w Iraku a uregulowania prawno – międzynarodowe – nowa polityka Stanów Zjednoczonych

Paweł Fleischer (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Rola programów wsparcia bezpieczeństwa rządu Stanów Zjednoczonych
w kształtowaniu polityki regionalnej

Bartosz Wiśniewski (Uniwersytet Łódzki) – Misja Althea jako przykład współpracy UE
i USA

Karolina Korczyk (Uniwersytet Łódzki) – Umacnianie dominującej pozycji Unii Europejskiej w regionie na przykładzie polityki prowadzonej wobec wybranych państw rozszerzenia 2004

Marcin Włodarczyk (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) – NATO
w obliczu wieku emerytalnego. Śmierć naturalna czy druga młodość?

13.15 – 13.45 Przerwa na obiad

3. Panel Rosyjski 13.45 – 15.15

Prowadzenie: Jakub Woźniak

Mgr Anna Głąb (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – Razem czy osobno? Zderzenie polityki interregionalnej i intraregionalnej
w Federacji Rosyjskiej

Mgr Olga Nadskakuła (Uniwersytet Łódzki) – Rosyjskie interesy narodowe – na podstawie dokumentów strategicznych Federacji Rosyjskiej

Mgr Sławomir Buski (Uniwersytet Łódzki) – Konflikty etnopolityczne jako instrument polityki mocarstwowej, na przykładzie polityki rosyjskiej na Południowym Kaukazie

Mgr Mariusz Ruszel (Uniwersytet Łódzki) – Dyplomacja energetyczna instrumentem polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej

Łukasz Święcicki (Akademia Podlaska) – Dążenie Federacji Rosyjskiej do przywrócenia mocarstwowej pozycji w Europie Wschodniej

15.15 – 15.30 Przerwa na kawę

4. Panel Azjatycki 15.30 – 16.45

Prowadzenie: Malwina Bułkowska, Marta Rodziewicz

Mgr Łukasz Błoch (Uniwersytet Łódzki) – Afryka jako zaplecze surowcowe Chin. Kwestia ropy naftowej

Maciej Strzelczyk (Uniwersytet Łódzki) – Polityka regionalna Chińskiej Republiki Ludowej

Tomasz Okraska (Uniwersytet Śląski) – Indie w globalnym
i regionalnym kompleksie bezpieczeństwa w XXI wieku

16.45 Zakończenie konferencji


Globalne wyzwania dla międzynarodowej polityki w XXI wieku [PROGRAM]

Maj 8, 2009

Globalne wyzwania dla międzynarodowej polityki w XXI wieku

13 maja 2009 (środa)

Sala Rady Wydziału (Instytu Politologii)

WSMiP

ul. Składowa 41/43 Łódź

Panel Otwierający  9:00 – 9:30   

Profesor Tomasz Domański – Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Dr Ryszard Machnikowski – Globalna Wojna z Terroryzmem (GWOT) – wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego?

Panel I 9:45 – 11:00  

Demokracja liberalna – czy ostateczna forma rządów  ? – Malwina Bułkowska, Uniwersytet Łódzki

Humanitarne konsekwencje wykorzystania amunicji kasetowej i min przeciwpiechotnych – mgr Robert Czulda, Uniwersytet Łódzki

Wyzwania dla polityki w obliczu globalnych zmian w środowisku naturalnym u progu XXI wieku – wybrane aspekty – Magdalena Krysiak, Uniwersytet Łódzki

Rola gazu ziemnego w bezpieczeństwie energetycznym Unii Europejskiej – Aneta Dyla, Uniwersytet Łódzki

 

Panel II 11:10 – 12:20  

„Płyniemy w jednej łódce”- powrót do polityki jedności Świata Zachodniego i jej realne konsekwencje – mgr Olga Opawska, Uniwersytet Łódzki

Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w XXI wieku – Marta Rodziewicz, Uniwersytet Łódzki

Iran – globalne zagrożenie czy potencjalny sojusznik Zachodu? – Tomasz Okraska, Uniwersytet Śląski

Czy Egipt stanie się mocarstwem nuklearnym? – Przemysław Majka, Uniwersytet Łódzki

Panel III 12:30 – 14:00  

Wdrażanie strategii gender mainstreaming jako wyzwanie dla rządów współczesnych państw. Analiza problemu na przykładzie wybranych krajów europejskich – Małgorzata Łukomska, Uniwersytet Łódzki

Problemy i persperktywy mobilności międzynarodowej studentów a młodych naukowców (na przykładzie Polski i Ukrainy) – mgr Larysa Kolisnyk, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Narodowy Uniwersytet Górniczy

Wielostronne partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju – skuteczne narzędzie global governance? – mgr Kacper Szulecki, Uniwersytet w Konstancji

Złapani w sieć- wirtualne zmagania wokół rzeczywistego pomnika oraz  ich skutki  – Maksymilian Galon, Uniwersytet Jagielloński

Zdrowie publiczne jako problem globalny – Julia Gliwińska-Kotynia, Uniwersytet Łódzki

 

Przerwa 14:00 – 14:45

 

Panel IV 15:00 – 16:15  

Charakterystyka ponowoczesnych konfliktów zbrojnych – mgr Maciej Peter-Wirski, Uniwersytet Łódzki

Armia z poboru – jej funkcje i możliwości w XXI wieku – Jacek Jędrysiak, Uniwersytet Wrocławski

Tarcza Samuraja – Japoński System Obrony Antybalistycznej –  Michał Borowiak, Uniwersytet Łódzki

Implikacje ponowoczesności dla globalnego środowiska bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń asymetrycznych. Omówienie wybranych aspektów terroryzmu lądowego oraz niektórych zagrożeń dla bezpieczeństwa żeglugi i portów morskich – mgr Justyna Dojnik, Uniwersytet Łódzki


Pamięć historyczna, jako czynnik destabilizujący stosunki międzynarodowe na Bałkanach

Marzec 24, 2009

W swoim wystąpieniu chciałbym wykazać, iż negatywna świadomość historyczna stanowi istotne zagrożenie dla rozwoju współpracy międzynarodowej. Termin negatywnej świadomości historycznej rozumiany będzie tutaj jako pamięć zbiorowa doznanych krzywd z ręki sąsiedniego narodu. Głównym polem analizy będą w tym przypadku zaszłości historyczne między społecznościami bośniackich Muzułmanów, Chorwatów, Serbów oraz Słoweńców. W toku pracy postaram się wykazać ich znaczenie w powstaniu i eskalacji konfliktów w okresie rozpadu Jugosławii. Postaram się również określić stopnień, w jakim wspólne przeżycia wpływają na współpracę państw regionu na przełomie XX i XXI wieku. Dla uzupełnienia pracy nakreślę sposoby, dzięki którym wpływ negatywnej świadomości historycznej jest niwelowany oraz jak rysują się dalsze perspektywy wpływu owej świadomości na współpracę międzynarodową w ujęciu globalnym.

Bartosz Wiśniewski

Spotkania Koła odbywają się w każdy czwartek, o godzinie 10:30 w sali 105 w Instytucie Politologii.